Newyddion

Mae llefydd yn dal ar gael ar gyfer Her First LEGO League i flynyddoedd 5, 6 a 7
Image

Mae llefydd yn dal ar gael ar gyfer Her First LEGO League 2021-22 CARGO CONNECT bellach ar agor.

Mae'r holl adnoddau ar gael yn y Gymraeg ac mae cyfle i wneud y gystadleuaeth trey'r Gymraeg hefyd.

Mae timau'n gweithio i adeiladu a rhaglennu robot ymreolaethol, ymchwilio i broblemau'r byd go iawn a datblygu sgiliau bywyd hanfodol. 

Bydd digwyddiadau rhanbarthol Cymru ar y dyddiadau canlynol: 

  • 21 Ionawr yn Rhumney 
  • 25 Ionawr ar gyfer Ysgolion cyfrwng Cymraeg 
  • 28 Ionawr Sir Benfro

Gweler gwefan y gystadleuaeth yma

Cysylltwch â cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i gael mwy o wybodaeth am rowndiau Cymru.

Rhowch eich myfyrwyr yng nghanol y cyffro gyda Energy Quest!
Image

Bwciwch weithdy i'ch dsgyblion chi!

Rydyn ni'n galw ar bob myfyriwr rhwng 11 a 14 oed i'n helpu ni i achub y dydd. Yn y gweithdy newydd hwn, byddant yn gwreiddio dysgu am ffynonellau ynni a throsglwyddo ynni wrth iddynt roi eu hunain yn esgidiau peirianwyr i ddylunio datrysiad i bweru ffôn symudol.

Mae'r gweithdy 2 awr Energy Quest rhad ac am ddim hwn, a ariennir gan Shell, yn ffordd wych o ailedrych ar gynnwys craidd y cwricwlwm a dod â modelau rôl trosglwyddadwy i'r ystafell ddosbarth.

Ar hyn o bryd mae posib bwcio sesiynau wyneb yn wyneb neu rhithiol - i'ch siwtio chi!

Cysyllwtch â  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Digwyddiad Cymunedol. Gweld Gwymon o'r Gofod! Dydd Gwener 3 Rhagfyr 5.30 - 7.00pm. Canolfan Wyddoniaeth Xplore! Wrecsam
Image

Nid archwilio a gofodwyr yw gwyddoniaeth y gofod i gyd, wyddoch chi! Mae yna fwy o wymon nag y byddech chi'n ei feddwl!

Mae ein hymchwil a'n technoleg yn y gofod yn ymwneud â'n helpu i ddatrys problemau yma ar y ddaear, fel olrhain hinsawdd a thywydd, arsylwi sut mae mudo anifeiliaid yn newid, a chyfathrebu ledled y byd. 

Ymunwch â'r Sefydliad Ffiseg yng Nghymru, Science Made Simple ac ysgolion uwchradd Wrecsam sy'n gweithio ar y prosiect Our Space Our Future ar gyfer noson o weithgareddau teulu-gyfeillgar sy'n arddangos byd rhyfeddol gwyddoniaeth ofod a'r gyrfaoedd dan sylw. 

Yn ddelfrydol ar gyfer 8+ oed ond croeso i bawb. 

Bwcio yma.

Lawrwythwch Becynnau Blasu Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2022 nawr!
Image

Wrth i’r nosweithiau dynnu i mewn a’r dillad gaeaf ddod allan o’r cwpwrdd, mae’n bryd mynd yn glyd a dechrau edrych ymlaen at Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2022! 

Bydd Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn cael ei chynnal rhwng 11-20 Mawrth ac nid yw hi byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich digwyddiadau a'ch gweithgareddau. Os oes angen rhywfaint o ysbrydoliaeth arnoch chi, beth am edrych ar y pecynnau gweithgaredd blasu ar gyfer lefelau Blynyddoedd Cynnar, Cynradd ac Uwchradd, sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim nawr? Wedi'u creu gyda chefnogaeth wych Ymchwil ac Arloesedd y DU, mae'r pecynnau blasu hyn yn ragflas o'r pecynnau gweithgaredd Wythnos Wyddoniaeth Prydain lawn a gyhoeddir ym mis Ionawr. 

Thema ar gyfer pecynnau gweithgaredd a chystadleuaeth boster eleni yw ‘Twf’, ac mae’r pecynnau blasu yn llawn ffyrdd o gyflwyno’r thema i bobl ifanc o bob oed a thanio eu dychymyg cyn #BSW22! 

Dewch o hyd i'r pecynnau blasu yma: 

STEM into Christmas! Bob dydd Mawrth ym mis Tachwedd am 12.45 a 3.45. Ar-lein.
Image

Tachwedd 2/9/16/23/30

Paratowch ar gyfer hud y Nadolig gyda rhai syniadau STEM ysbrydoledig i'w rhannu â'ch dysgwyr.

Bydd Llysgenhadon STEM yn arddangos  gweithgareddau hwyliog ymarferol yn seiliedig ar thema Nadoligaidd y gellir eu ailadrodd yn hawdd yn yr ystafell ddosbarth. Ymunwch â ni am weithdy STEM 15 munud am 12.45pm neu 3.45pm bob dydd Mawrth ym mis Tachwedd 2il / 9fed / 16eg / 23ain / 30ain neu, os na gallwch ymuno ar y dydd, bwciwch le beth bynnag ac fe gewch chi ddolen i recordiad o'r sesiwn. 

Bwcio yma.