Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 14 Ionawr 2019


Ionawr 2019

Dysgwrdd ASE Bangor 

14 Ionawr 2019 4.30pm - 6pm

Ysgol St Gerards - 3 Ffordd Ffriddoedd 

Bangor

LL57 2EL

Ymunwch â'r  ASE ar gyfer Dysgwrdd ym Mangor ddydd Llun 14 Ionawr. Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer Athrawon Cynradd ac Uwchradd a bydd yn tynnu sylw at Addysgu Gyrfa Cynnar yn canolbwyntio ar CA2 a CA3 yn benodol. Cyfraniadau gan RSC, IOP, CREST ac IET yn ogystal ac athrawon lleol

Anogwch gydweithwyr i fynychu os gwelwch yn dda.

Mae angen sicrhau lle drwy ddefnyddio y ddolen hon. Mae croeso i chi rannu syniadau yn y cyfarfod - defnyddiwch y system archebu i nodi hyn.

Darperir te, coffi a lluniaeth yn rhad ac am ddim

Dysgwrdd ASE Casnewydd

22 Ionawr 2019. 4.30pm

Prifysgol De Cymru - Campws Dinas Casnewydd, Ffordd Wysg Casnewydd. NP20 2BP

Ymunwch ag Athrawon Cynradd ac Uwchradd ar gyfer Dysgwrdd  Gyrfa Cynnar ar 22 Ionawr.
Cyfle i rannu syniadau a chanolbwyntio ar ddysgu CA2 a CA3 yn arbennig  gyda  Karen Mills - Dysgu ar y Cyd. Mae Karen yn athrawes brofiadol ac mae ei gyrfa amrywiol yn cynnwys Ymgynghorydd Cynradd Gwyddoniaeth yng Nghasnewydd. Mae hi'n angerddol am gadw'r safonau uchel a gyrhaeddwyd mewn  Gwyddoniaeth dros y 30 mlynedd diwethaf! Sut i ddefnyddio'r dull 4 haen i ymgysylltu gyda'r cwricwlwm, er mwyn darparu profiadau eang a chytbwys i'r disgyblion heb golli safonau.

I archebu, defnyddiwch y ddolen yma.

Darperir te, coffi a lluniaeth yn rhad ac am ddim

I’m a scientist - get me out of here

I'm a Scientist logoFfordd wych o greu cyffro am wyddoniaeth ymysg disgyblion! 

Digwyddiad lle gall disgyblion gwrdd a rhyngwiethio gyda gwyddonwyr arlein. Blynyddoedd 5-13

Mae'ch myfyrwyr yn herio'r gwyddonwyr dros SGYRSIAU bywiog ar-lein. Maent yn GOFYN unrhyw beth maen nhw ei eisiau i'r gwyddonwyr , ac yn PLEIDLEISIO  i'w hoff wyddonydd ennill gwobr o £ 500 i gyfathrebu eu gwaith gyda'r cyhoedd.

Mae myfyrwyr yn gweld bod gwyddonwyr yn bobl arferol, yn dysgu bod gwersi gwyddoniaeth yn ymwneud â bywyd go iawn, ac yn dod yn fwy brwdfrydig dros wyddoniaeth.

Cofrestrwch eich diddordeb nawr i fod yn rhan o'r digwyddiad nesaf ym mis Mawrth. Y manylion i gyd yma.

Rhaglen Cefnogi Mathemateg Pellach (FMSP) cyrsiau CA5

FMSPMae'r FMSP yn darparu cymorth i fyfyrwyr trwy eu helpu i ddatblygu medrau datrys problemau dyfnach yn seiliedig ar y cynnwys y maent eisoes yn ei wybod. Cynhelir cyrsiau ar STEP, AEA, MAT a datrys problemau cyffredinol yn rheolaidd ym Mangor, Aberystwyth, Caerdydd, Abertawe a Wrecsam ac maent yn rhedeg tan ddiwedd mis Ebrill.

Manylion yma.

Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw 

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol. 

Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST. 

Mwy o wybodaeth yma

Chwefror 2019

Wythnos Clybiau STEM 1-5 Chwefror

Mae mwy na 3,000 o ysgolion y DU yn cymryd rhan mewn Clybiau STEM.

Os ydych chi'n rhedeg clwb ar ôl ysgol neu glwb amser cinio yn gysylltiedig ag unrhyw fath o weithgaredd STEM er enghraifft, Peirianwyr Ifanc Clwb Gwyddoniaeth, Clwb Seryddiaeth, Clwb Mathemateg, Clwb Technoleg Bwyd, Clwb Camera bydd gennych ddiddordeb i wybod fod STEM Learning Ltd wedi sefydlu grŵp cymunedol Clybiau STEM i rannu gwybodaeth.

Mae Clybiau STEM yn cynnig cyfoeth o wybodaeth i athrawon sy'n ymwneud â Chlybiau ac yn rhoi canllawiau i chi ar ddechrau a rhedeg clwb, syniadau, gwybodaeth adnoddau, herio gwybodaeth ac ati ar-lein.

Mae mwy o wybodaeth yma.


Diwrnod Rhyngrwyd Diogel 2019 5 Chwefror
Safer Internet Day (SID) logo - Together for a better internet y diwrnod rhyngrwyd yn  cael ei ddathlu'n fyd-eang: Gyda'n gilydd am well rhyngrwyd. Mae pecynnau addysg newydd nawr ar gael i ysgolion ynghylch caniatâd ar-lein. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi comisiynu cynhyrchu pecynnau atodol ar gyfer ysgolion yng Nghymru.


Mawrth 2019

Wythnos Science4Society 9 – 17th Mawrth 2019

Science4Society WeekMae Wythnos Science4Society yn gasgliad o weithgareddau addysg gwyddoniaeth, wedi'i gydlynu gan Scientists for Global Responsibility, ac fe'i datblygwyd i ysbrydoli pobl ifanc.

Mae'r gweithgareddau'n canolbwyntio ar y cyfraniad y gall gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg ei wneud i heddwch, cyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd amgylcheddol. Sefydlwyd y prosiect i ddarparu dewis o weithgareddau sydd heb eu hariannu gan y diwydiannau arfau a thanwydd ffosil.

Mwy o fanylion yma.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 8 - 17 Mawrth 2019

Mae cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn hawdd iawn a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd. Mae digon o syniadau yma.


Mae pecynnau gweithgareddau Wythnos Wyddoniaeth Prydain bellach yn fyw! Wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr oedran cynradd ac uwchradd, mae'r pecynnau'n cynnig gweithgareddau hwyliog a heriol ar gyfer pob lefel.

Gan ganolbwyntio ar y thema 'teithiau', maent yn cynnig cyfle i fod yn greadigol. O greu twneli, capsiwlau amser a phersawr i gadw cofnod natur a chreu mymi o oren, mae rhywbeth i bawb.

Gellir defnyddio llawer o'r gweithgareddau hyn tuag at Wobr CREST. Mae'r holl fanylion yma.

Byddem wrth ein bodd i weld pa weithgareddau rydych chi'n eu gwneud! Llwythwch lun i Twitter gan ddefnyddio'r hashtag # BSW19