Annwyl Lysgenhadon

Mae hyn wedi bod yn ddechrau gwych i 2013 o ymgysylltu gwirioneddol weithredol ar draws Cymru ym mis Mawrth a mis Ebrill.

Byddaf yn cynnwys cyfres o ddigwyddiadau y cefais y fraint o fod yn bresennol ynddynt, a sampl o'r digwyddiadau mae Llysgenhadon wedi anfon yn garedig i mi o bob cwr o'r wlad.

Cipolwg Ymchwilydd yn Ysgol Gyfun Cynffig

Treevor Hay at CynffigYmwelodd Dr Trevor Gelli â Ysgol Gyfun Cynffig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-Bont yn ystod mis Mawrth. Roedd y Pennaeth Bioleg, Dr Varuni Rathkey wedi rhoi cais yn gofyn a fyddai modd i'w myfyrwyr Blwyddyn 11 a lefel A Bioleg i gwrdd gyda Llysgennad STEM a allai ddarparu cipolwg ar yrfaoedd mewn Gwyddorau Biolegol ar wahân i'r proffesiynau meddygol sy'n gyfarwydd iddynt.

Dyma oedd cais cyntaf Trevor fel Llysgennad STEM ac o gofio natur sensitif ei ymchwil i eneteg canser a defnyddio anifeiliaid mewn ymchwil, cyfarfu â Varuni cyn yr ymweliad er mwyn iddi gael cipolwg ar ei gyflwyniad.

Treevor Hay at CynffigRoedd hyn yn werthfawr iawn ac mae'r cyflwyniad terfynol yn enghraifft wych o sut i fynd i'r afael â materion o'r fath gyda chynulleidfa ifanc. Roedd ystyriaeth yn cael ei wneud ar gyfer unrhyw ddisgybl neu deulu â allai fod wedi cael eu heffeithio gan glefydau o'r fath.

Defnyddiwyd stratefaethau taclus i ymgysylltu a sicrhau fod y disgyblion yn rhan o'r ddeialog a oedd yn cymeryd lle a rhan o'r cyflwyniad hefyd.

Roedd y sesiwn yn cynnwys 'her' lle mae disgyblion yn gweld sleidiau microsgop a ddefnyddir mewn ymchwil gan Trevor, gan nodi y math o gelloedd canser y mae pob sleid gynnwys.

'Mwy os gwelwch yn dda!' oedd yr adborth gan Bennaeth Gwyddoniaeth yr ysgol!

Rhodd Naturiol ar gyfer Dylunio

Paul DunnWillow ArchYn Ysgol Llanystumdwy Criccieth, gweithiodd Llysgennad Paul Dunn gyda disgyblion a'r Pennaeth Cathryn Davies ar ei ben ei hun ar brosiect 'Grand Design' yn yr ysgol. Fodd bynnag, roedd hwn yn brosiect Amgylchedd Cynaliadwy!

Creodd Paul adeilad helyg gyda'r disgyblion yn yr Ysgol Gynradd, fel y dangosir yn y cyfnod plannu cychwynnol. Fel Daearegwr brwd a Hyrwyddwr Cadwraeth Morol, mae Paul hefyd yn arbenigwr ar Stargazing, gan gyflwyno sesiynau a gweithgareddau ar gyfer ymwelwyr yn Gogledd Orllewin Cymru.

Bydd yn ddiddorol iawn gweld sut y mae'r adeilad ynn datblygu yn ystod yr Haf. Fel y gwelir yn y llun, mae ei gyd-weithwyr yn edrych yn falch iawn gyda'u hymdrechion!

Llysgenhadon STEM yn mynd i'r byd- gwaith!

Elisabetta at Cardinal NewmanCafodd dwy sesiwn anhygoel eu cyflwyno unwaith eto gan ein tîm o Lysgenhadon sy’n mynd i'r afael â'r Menter Ieithoedd mewn STEM. Y tro hwn roedd angen defnydd gwirioneddol eang o sgiliau amlieithog!

Susan-at-Ysgol-Dyffryn-TeifiYn Cardinal Newman, cyflwynodd Llysgennad Dr Elisabetta Canetta, Bioffisegydd ym Mhrifysgol Caerdydd, sesiwn yn canolbwyntio ar ddefnyddio ei dawn mewn Ffrangeg ac wrth gwrs ei Eidaleg brodorol. Dyma ymweliad gyda gwahaniaeth – cafodd y disgyblion i fynd i'r afael â iaith nad oeddent yn astudio a chyfieithu yr heriau mewn dwy iaith. Unwaith eto, cafwyd derbyniad da iawn, a galwodd y Prifathro i mewn i ddangos ei werthfawrogiad a mynegi ei gefnogaeth.

Yn Ysgol Dyffryn Teifi, y dasg oedd cyflwyno'r sesiwn i ddisgyblion cyfrwng Cymraeg sy'n astudio Ffrangeg ym Mlwyddyn 9.

Camodd Susan Jones, Peiriannydd Systemau yn Tata Steel, unwaith eto i'r bwlch ar gyfer yr her hon, ac yn Llandysul ddydd Llun diwethaf roedd yn bleser i weld pa mor ddiolchgar oedd yr athrawon i gynnal yr ymweliad a gweld hyder y disgyblion wrth gysylltu â Susan mewn dwy iaith Gelteg!

Peiriannwyr heb ffiniau

Anfonwch eich adborth i ni

Mae STEM Learning yn gwerthfawrogi pob adborth. Mae hyn yn cyfrannu at y dystiolaeth ar gyfer eu gwaith a osodwyd gan Lywodraeth y DU. Rydym hefyd am ein rhanbarth gael ei gynrychioli yn dda yn hyn.

Mae Llysgenhadon yn cael eu hannog i drosglwyddo adborth i STEM Learning ar y ddolen hon (sy'n cymryd dim ond 5 munud).

Cafwyd adborth rhagorol gan y tîm EWB. Mae sampl o'r sylwadau yn dilyn eu gweithdai mewn ysgolion yn cael ei restru. Profodd 700 o ddisgyblion y gweithdai peirianneg ymarferol. Hoffwn ddiolch i Llysgennad Ben Krawiec am y cymorth a chyfathrebu gwych.

Follow us on TwitterDilynwyr Trydar

Os ydych yn defnyddio Twitter, Dilynwch @SeeScience - byddem yn falch o gael mwy yn y praidd!

Adnoddau ar gyfer Gwyddoniaeth Clinigol a Llysgenhadon Gofal Iechyd

Efallai fod llysgenhadon o broffesiynau y Gofal Iechyd a'r Gwyddorau Clinigol eisiau edrych am adnoddau am yrfaoedd yn y GIG ar gyfer ymgysylltu addysgol:

nol i'r cychwyn Cyfarfodydd Sefydlu Llysgenhadon

Cynhelir y gyfres nesaf o gyfarfodydd sefydlu ar y dyddiadau canlynol – i fwcio lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n orfodol i Lysgenhadon sydd newydd gofrestru fynychu cyfarfod sefydlu a dod â’u dogfennau adnabod gyda nhw. Mae croeso i Lysgenhadon Cymeradwy fynychu hefyd.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

 1. Sir y Fflint. Her Gardd yn Arnofio. 8 Mai. Ysgol Uwchradd Dewi Sant. Mwy o wybodaeth…
 2. Bangor. Rhwydweithio Clybiau STEM. 15 Mai, 4.30-6.30pm. Ysgol Eirias, Ffordd Eirias, Bae Colwyn. Mwy o wybodaeth…
 3. Wrecsam. Rhwydweithio Clybiau STEM. 16 Mai, 4.30-6.30pm. Ysgol Rhiwabon, Rhiwabon, Wrecsam. Mwy o wybodaeth…
 4. Gogledd-Ddwyrain Cymru. Mathemateg mewn Adeiladu. 22 Mai, Sesiwn yn y bore. Ysgol Uwchradd Penarlâg Glannau Dyfrdwy. Mwy o wybodaeth…
 5. Caerdydd. Pwysigrwydd Mathemateg mewn Bywyd Proffesiynol. Mai – Dyddiadau i gydfynd a'ch amserlen chi. Ysgol Gymunedol Michaelston, Trelái Mwy o wybodaeth…
 6. Llanelli. Cefnogaeth i Glwb Gwyddoniaeth. Unrhyw amser cinio ar ddydd Iau yn ystod Tymor yr Haf. Ysgol Coedcae Llanelli. Mwy o wybodaeth…
 7. Gogledd-Ddwyrain Cymru. Gary y Clown Yma! Dydd Mawrth 11 Mehefin. Ysgol Gynradd Eyton, Wrecsam; Dydd Mercher 12 Mehefin. Ysgol Estyn, Wrecsam. Mwy o wybodaeth…
 8. De Cymru. Cais am leoliad yr haf gan Llysgennad STEM. Israddedig. Mae Llysgennad STEM ar hyn o bryd yn astudio ym Mhrifysgol Caerfaddon yn treulio gwyliau'r haf yn ei gartref yn Ne Cymru. Mwy o wybodaeth…
 9. Bro Morgannwg. Diwrnod Bioamrywiaeth. 14 Mehefin. Canolfan Addysg Cog Moors, Dinas Powys. Mwy o wybodaeth…
 10. Bro Morgannwg. 'What's My Line'. 5 neu 6 Mehefin. Ysgol St Cyres, Penarth. Mwy o wybodaeth…
 11. Bro Morgannwg. Dragon's Den. Wythnos yn dechrau 3 Mehefin. Ysgol St Cyres Penarth. Mwy o wybodaeth…
 12. Cwmbran. Pwer Solar neu Gwynt – Y Technoleg a'i Ddefnydd. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Llantarnam. Mwy o wybodaeth…
 13. Rhaglan. Wythnos Ysbrydoli Gwyddoniaeth. Mehefin 3-7. Ysgol Gynradd Rhaglan Brynbuga, Sir Fynwy. Mwy o wybodaeth…
 14. Castell-nedd. Sgwrs Cynaliadwyedd Ebrill-Gorffennaf. Dydd Mercher 8:50-09:40am. Ysgol Gyfun Cefn Saeson Sgwrs fer ar eich pwnc arbenigol sy'n gysylltiedig at Cynaliadwyedd. Mwy o wybodaeth…
 15. Torfaen. Cymwysiadau BTEC mewn gwahanol broffesiynau STEM. Dyddiadau yn hyblyg i Lysgenhadon addas. Ysgol Uwchradd Fairwater, Torfaen. Mwy o wybodaeth…
 16. Torfaen. Sgwrs ar Seryddiaeth, Peirianneg neu Feddygaeth i ddisgyblion TGAU. Dyddiadau hyblyg i Lysgenhadon addas. Ysgol Uwchradd Fairwater, Torfaen. Mwy o wybodaeth…
 17. Torfaen. Siarad efo disgyblion lefel A am Ffiseg Meddygol. Dyddiadau hyblyg i Lysgenhadon addas. Ysgol Uwchradd Fairwater. Mwy o wybodaeth…
 18. Torfaen. Ieithoedd a sesiwn STEM. Dyddiadau hyblyg i Lysgenhadon addas. Ysgol Uwchradd Fairwater Torfaen. Mwy o wybodaeth…
 19. Caerfyrddin. Diwrnod Byd Gwaith. Dydd Gwener 5 Gorffennaf. Ysgol Bro Myrddin, Croes Y Ceiliog, Caerfyrddin. Mwy o wybodaeth…
 20. Sir Benfro. Diwrnod Menter Uwch. 18 Mehefin, 9.30-11.30am. Ysgol Gyfun Aberdaugleddau. Mae Disgyblion Chweched Dosbarth yn cynnal prosiect Menter un wythnos lle y maent yn creu a sefydlu cwmni ac yn cyflwyno eu hadroddiad ar ddiwedd yr wythnos. Mwy o wybodaeth…
 21. Sir Benfro. Diwrnod Menter Blwyddyn 10. 9 Gorffennaf, achlysur trwy'r dydd. Ysgol Gyfun Aberdaugleddau. Gofynnwyd i ddisgyblion rannu'n grwpiau blwyddyn a chreu syniad ar gyfer busnes yn ymwneud â 'Byw'n Iach', a all gynnwys unrhyw agwedd o Fwyd i Chwaraeon. Mwy o wybodaeth…
 22. Wrecsam. Cwrdd â Llysgennad. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Gynradd Brynteg Wrecsam. Mae athrawon yn awyddus i roi cymaint o gyfle â phosibl i ddisgyblion gwrdd â phobl sy'n gallu rhoi blas o'i gweithle, trwy ymweld â dosbarthiadau, cyflwyno mewn gwasanaethau, neu unrhyw beth yr ydych yn ei awgrymu. Mwy o wybodaeth…
 23. Gwynedd. Gweithdy rocedi. 09-12 Gorffennaf (dyddiadau i'w trafod hefyd yn ystod Tymor yr Haf os nad ydych ar gael ar y dyddiadau hyn). Ysgol Uwchradd Tywyn. Technoleg roced, dylunio, gwneud, gwerthuso, gwaith grŵp, llawn hwyl! Mwy o wybodaeth…
 24. Gwynedd. Agweddau ar STEM mewn Celf a Thecstilau. Dyddiadau hyblyg yn Nhymor yr Haf. Ysgol Uwchradd Tywyn. Mwy o wybodaeth…
 25. Nghasnewydd. Gweledigaeth mewn STEM a Celf. Dyddiadau hyblyg – trafodaethau yn cael eu cynnal hyd Tymor yr Hydref. Adran Ffotograffiaeth, Prifysgol Casnewydd. Mae myfyrwyr yn y Brifysgol yn awyddus i wahodd Llysgennad a all siarad ar agweddau o Wyddoniaeth mewn Celf neu Ffotograffiaeth. Mwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Am fwy o wybodaeth am cyfleoedd eraill, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-cyfleon eraill Llysgenhadon STEM.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk