Annwyl Llysgennad STEM

Rhys Phillips with Kisten BodleyMae Ionawr 2012 yn dechrau gyda newyddion ardderchog – llwyddodd un o’n Llysgenhadon Rhys Phillips i ennill gwobr ‘Llysgennad Mwyaf Ymroddedig 2011’ yng Ngwobrau STEM Learning ar 13 Rhagfyr 2011. Yn y llun mae Rhys gyda Prif Weithredwr STEM Learning, Kirsten Bodley.

Mae’r achlysur yn cael ei gynnal yn Nhŷ’r Arglwyddi bob blwyddyn, gyda’r Arglwydd Sainsbury a’i fynychu gan rai o ffigurau mwyaf dylanwadol y byd STEM yn y DU. Mae hyn yn cynnwys mawrion fel Vince Cable, y Gweinidog dros Arloesi Busnes. Rwy’n sôn am hyn yn unig i bwysleisio i’r holl Lysgenhadon lefel y gydnabyddiaeth y mae eu gwaith i STEM Learning yn denu.

Roedd y digwyddiad yn wych, yn drefnus ac yn gynhwysol: roedd yn wych gweld y disgyblion Clwb STEM Gorau hefyd yn y digwyddiad yn mwynhau eu hunain.

Wrth gwrs ‘roedd y ffaith fod Rhys wedi ennill y gwobr Llysgennad Mwyaf Ymroddedig yn gwbl haeddiannol. Rwy’n gwybod ei fod yn disgwyl yn eiddgar am y wobr o daith i CERN ym mis Mawrth! Mae’n sicr yn gwneud i mi deimlo’n falch i fod yn rhan o’r Rhaglen hon.

Cofiwch fod y gwobrau hyn yn flynyddol ac yn cynnwys un ar gyfer athrawon; cyflogwr y flwyddyn; Clwb STEM yn ogystal a Technegydd y Flwyddyn. Byddwn yn gobeithio y bydd mwy yn ein rhanbarth yn camu i fyny i’w hystyried ac efallai y bydd rhai ohonoch mewn diwydiant a gweithgynhyrchu yn gwybod am dechnegydd (eich hun efallai) yn fodlon cynnig am y gwobrau nesaf ar gyfer 2012.

Gweithgareddau

Mae Llysgenhadon yn brysur gyda’i gwaith arferol yn aml iawn, ac efallai nad oes ganddynt amser i gofnodi gweithgareddau neu yn wir efallai eu bod yn anghofio llwytho i fyny ar eu cyfrifon. Dim ond anfon neges mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk a gallwn wneud y gwaith cofnodi ar eich rhan.

Mae’n rhan bwysig iawn o’r hyn yr ydym yn ei wneud – er mwyn sicrhau eich bod wedi eich diogelu o dan yswyriant STEM Learning ar gyfer eich gweithgaredd, ac hefyd i adlewyrchu eich effaith ac yn ein perthynas gydag ysgolion yn ein rhanbarth.

Eglurhad ynghylch a yw gweithgaredd yn Aml Ysgol (Multi School) neu Ysgol Sengl (Single School)

Yn fras, bydd gweithgaredd Ysgol Sengl yn un lle byddwch yn cysylltu ag un ysgol neu nifer o ddisgyblion o un ysgol, hyd yn oed os mae yna grwpiau o sawl ysgol yn bresennol mewn digwyddiad. Efallai eich bod wedi bod yn gweithio gydag un ysgol benodol ac yn treulio eich amser gyda nhw yn gyfan gwbl, yna gellir eu dosbarthu Ysgol Sengl. Fodd bynnag, os oes llawer o ysgolion yn bresennol ac nid oes unrhyw gysylltiad uniongyrchol ag un ysgol yn cael ei sefydlu, yna mae’n rhaid i hyn gael ei gofnodi fel gweithgaredd Aml Ysgol (Multi School).

Yn y cylchlythyr hwn

Cyfarfodydd Sefydlunol i'r cychwyn

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn..

Gellir trefnu sesiynau anwytho yn swyddfa Gweld Gwyddoniaeth yn Stryd Charles, Caerdydd ar ddyddiad ac amser arall os nad oes unrhyw un o’r rhai uchod yn gyfleus i chi.

Ceisiadau ysgolionnol i'r cychwyn

Am fwy o wybodaeth am y ceisiadau ysgolion, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-ceisiadau Llysgenhadon STEM. Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cyfleon eraillnol i'r cychwyn

Am fwy o wybodaeth am cyfleoedd eraill, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-cyfleon eraill Llysgenhadon STEM.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk