Annwyl Llysgennad STEM

Fishguard Careers FairMae ceisiadau i fynychu Ffeiriau Gyrfaoedd yn ddewis poblogaidd i amryw o’n Llysgenhadon. Maent yn gyfle gwych i gael sgwrs anffurfiol a thrafod gyda disgyblion. Mae gennym eitemau ar gael i Lysgenhadon i’w harddangos ar eu ‘stondin’ os yw hynny’n ymarferol.

Yn ddiweddar, bu Llysgenhadon yn profi pa mor werthfawr yw eu cyfraniad mewn dwy Ffair Yrfaeodd. Aeth Ric Kelly o QinetiQ (yn y llun) a John Burnett o RWEN Power i Ysgol Bro Gwaun yn Abergwaun ac aeth Mike Lewis o BT i Ysgol y Merched Aberdâr, ei brofiad cyntaf fel Llysgennad.

Yn Ysgol Bro Gwaun hwn oedd y tro cyntaf i fyfyrwyr sydd yn ystyried eu opsiynau ôl-16, a’u rhieni, gael eu gwahodd i gymeryd rhan mewn digwyddiad o’r fath. Yn ôl y prifathro, Tony Andrews, roedd y digwyddiad yn ‘llwyddiant mawr’. Dywedodd, ‘bu’r disgyblion yn casglu gwybodaeth ynglŷn â dewisiadau gyrfaoedd, hyfforddi ac opsiynau addysg’.

Mike LewisAdroddodd Mike Lewis (yn y llun) fel hyn am ei brofiad: “Roedd y Ffair Yrfaoedd yn Aberdâr heddiw yn llwyddiant mawr, ac aeth popeth yn hwylus iawn (oni bai am y pili pala yn y stumog ymlaen llaw!). Roedd fy stondin a’r props (yn enwedig y gwningen hud a’i ffrind y deinosor anhygoel) wedi creu argraff ar y disgyblion. Roedd y cd STEM yn rhedeg ar fy netbook ac roedd eich posteri a’ch llenyddiaeth ar ddangos, gan gynnwys y “stondin” oedd yn rhagorol. Roedd llawer iawn o ddiddordeb yn y stondin (dwi’n meddwl mai fy un i oedd un o’r rhai prysuraf yn y Ffair) a medrais siarad gyda llawer o ddisgyblion oedd â diddordeb mewn Peirianneg a Thechnoleg. Diolch unwaith eto am fy nghefnogi i gyda hyn. Byddaf yn sicr o roi tro arall ar hyn cyn gynted ag y galla i!”

Dywedodd yr athrawes Sian Edmunds: “Diolch am anfon Mike i’r Ffair Yrfaoedd. Roedd e’n wych ac yn Lysgennad grêt ar gyfer STEM. Fydda i ddim yn meddwl ddwywaith am ofyn iddo ddod eto ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.”

Sian Ashton signatureGallwch ddilyn sioe radio Rhys Phillips ‘Radio Cardiff Show on Pythagoras Trousers’ ar http://www.radiocardiff.org/rhysphillipsprofile.html

Adnoddau Llysgenhadonnol i'r cychwyn

Yn swyddfeydd Gweld Gwyddoniaeth mae gennym amryw o adnoddau a chitiau ar gael at ddefnydd Llysgenhadon. Fel y gwelwch, roedd Mike wedi gallu mynd a ‘stondin’ i’r Ffair gan gynnwys baner ‘pop-up’, clipiau fideo ar CD, posteri ac arddangosfeydd bychain.

Hefyd ar gael mae:

Cyfarfodydd Sefydlunol i'r cychwyn

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Os ydych chi angen sesiwn sefydlu ar unrhyw amser neu mewn unrhyw ardal sydd ddim wedi ei gynnwys uchod yna cysylltwch â mi os gwelwch yn dda.

Gellir trefnu sesiynau anwytho yn swyddfa Gweld Gwyddoniaeth yn Stryd Charles, Caerdydd ar ddyddiad ac amser arall os nad oes unrhyw un o’r rhai uchod yn gyfleus i chi.

Ceisiadau ysgolionnol i'r cychwyn

Am fwy o wybodaeth am y ceisiadau ysgolion, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-ceisiadau Llysgenhadon STEM. Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cyfleon eraillnol i'r cychwyn

Am fwy o wybodaeth am cyfleoedd eraill, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-cyfleon eraill Llysgenhadon STEM.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk