English

Cylchlythyrau

Eisiau parhau i dderbyn ein cylchlythyr

Os ydych chi am dderbyn neu barhau I dderbyn cylchlythyrau ysgolion Gweld Gwyddonaieth, defnyddiwch y ffurflen tanysgrifio mailchimp hwn i gwblhau neu ddiweddaru eich proffil. O dan y rheolau preifatrwydd newydd a ddaw i rym ar 25 Mai 2018, ni fyddwn yn gallu anfon cylchlythyrau atoch oni bai fod gennym ni, neu STEM Learning, eich caniatâd i wneud hynny.

Mae’r ffurflen yn caniatáu ichi nodi a hoffech dderbyn y cylchlythyr Uwchradd, y cylchlythyr Cynradd, neu’r ddau, ond yn anffodus nid yw y ffurflen ar gael yn y Gymraeg.

Bydd Gweld Gwyddoniaeth yn anfon e-gylchlythyr yn gyson i sicrhau eich bod yn ymwybodol o ddigwyddiadau a datblygiadau ynghlŵm â darpariaeth STEM yng Nghymru.

Dilynwch y dolennau ddarlen y cylchlythyrau arlein.

Archif

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk