English

Gwobrau Athrawon

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
29 Mai 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddGwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd – mae y gwobrau nawr ar gau ar gyfer 2017

PSTT logoMae athrawon sy’n gwneud gwaith anhygoel, yn codi safonau, yn rhagori mewn amodau anodd ac yn mynd uwchben a thu hwnt yn haeddu cael eu dathlu. Mae’r Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd yn gwneud hynny – rydym yn dathlu, yn gwobrwyo ac yn rhoi llu o gyfleoedd i’r athrawon haeddiannol hyn.

Mae’r gwobrau ar agor i’r holl Athrawon Cynradd sy’n llawn neu ran-amser ac sy’n:

  • Arloesol a chreadigol wrth addysgu gwyddoniaeth;
  • Yn ysbrydoli cydweithwyr a chyfrannu at ddatblygu gwyddoniaeth yn eu hysgol a thu hwnt;
  • Yn ymgysylltu disgyblion â chyffro a gwyddoniaeth diddorol

Wedi’i sefydlu yn 2003, cyflwynir y gwobrau yn ystod Cynhadledd Flynyddol Coleg Athrawon Gwyddoniaeth. Mae athrawon sy’n ennill y wobr yn cefnogi cydweithwyr yn eu hysgolion eu hunain ac ysgolion eraill naill ai’n lleol, yn rhanbarthol neu’n genedlaethol i godi proffil gwyddoniaeth. Maent yn aelodau o’r Coleg Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd fel Cymrawd Coleg lle mae ganddynt fynediad i lawer o fudd-daliadau, gan gynnwys cyllid dros £500,000 i helpu i lywio gwyddoniaeth cynradd er gwell.

Dathlir cyflawniadau’r athrawon anhygoel hyn mewn seremoni wobrwyo lle gall teulu, ffrindiau a chydweithwyr gasglu ynghyd i wylio eu ffrindiau a’u hanwyliaid gael eu cydnabod am eu cyflawniadau rhagorol.

Enwebu athro yma.

Ysgolion UwchraddGwobr Athro’r Flwyddyn Bioleg Ysgol

RSBMae Gwobr Athro Blynyddol Cymdeithas Frenhinol y Biolegwyr yn agored i bob athro sy’n gweithio gyda myfyrwyr 11-18 oed, sy’n dysgu rhaglenni astudio bioleg cyn-brifysgol, ac sydd ar hyn o bryd yn cael eu cyflogi mewn ysgol neu goleg yn y DU. Nod y wobr yw cydnabod athrawon bioleg rhagorol ac ysbrydoledig, ac mae bellach yn agored ar gyfer enwebiadau www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-awards/school-teacher-of-the-year

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddMedal Addysg Kavli

Dyfarnir hyn gan y Gymdeithas Frenhinol bob dwy flynedd i unigolyn sydd wedi cael effaith sylweddol ar wyddoniaeth neu addysg fathemateg yn y DU. Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei wybod, yn haeddu cael eu cydnabod am yr effaith a gawsant, gwnewch yn siŵr eu henwebu.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce

Rolls Royce logoRhaglen Wobrwyo Flynyddol yw Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce sy'n helpu athrawon i weithredu syniadau addysgu gwyddoniaeth neu fathemateg yn eu hysgolion a'u colegau. Gallwch gystadlu drwy dnail ai ddau lwybr. Yn gyntaf, gallwch fynychu DPP a ariennir gan ENTHUSE yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol, Efrog. Gellir cyflwyno'r cynllun gweithredu rydych chi'n ei baratoi fel rhan o'ch cwrs ar gyfer y Wobr Wyddoniaeth. Os na allwch fynychu cwrs yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol STEM gallwch gystadlu  am y Wobr Wyddoniaeth trwy un o'r Partneriaethau Dysgu Gwyddoniaeth rhanbarthol. Darganfyddwch sut i fynd i mewn yma

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk